हामीले केहि हप्ता अघि ग्रीसमा निर्माताका लागि कृषि मेशिनहरूको लागि टिकाऊ रेडिएटर र तेल कूलरहरू निर्माण गरेका छौं

1

23

 हामीले केही हप्ता अघि ग्रीसमा निर्माताका लागि कृषि मेशिनहरूको लागि टिकाऊ रेडिएटर र तेल कूलरहरू निर्माण गरेका छौं, किनभने ग्राहकलाई कडा परिश्रमको अवस्थामा अझ राम्रो प्रदर्शनको आवश्यकता छ। हाम्रो रेडिएटर पारम्परिक रेडिएटरहरू भन्दा बढी कम्पनहरू खडा गर्न सक्छन्।  


पोष्ट समय: अगस्त ११-१२०२०